fbpx
Kariyer Planlamanın Tanımı Ve Kapsamı

Kariyer Planlamanın Tanımı Ve Kapsamı

Kariyer Planlamanın Tanımı Ve Kapsamı; kariyer sözcüğünün değişik anlamları vardır. En genel anlamı, seçilen bir iş yolunda ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla para kazanmak, daha fazla sorumluluk üstlenmek; daha fazla saygınlık, erk ve prestij elde etmektir. Her ne kadar kariyer anlamı iş yaşamıyla bağdaştırılmış olsa da ev kadını, anne, baba, toplum önderleri vb.’ ler için de bu süreç geçerlidir. Bu kişiler de kazandıkları bilgi, deneyim, ustalık ve eğitim anlamında zamanla gelişme gösterirler. Bizim burada ele alacağımız ise örgütsel kariyerler olacaktır.

Kariyer Planlamanın Tanımı Ve Kapsamı  

Bu anlamda kariyer, kişinin yaşamı boyunca edindiği işe ilişkin deneyim ve faaliyetlerle ilgili olarak algıladığı tutum ve davranışlar dizisidir.

Kariyer planlama kavramı; örgütlerin çalışanlarına kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda kariyer geliştirme faaliyetlerini planlama ve uygulama imkanını verme fikri üzerine kurulmuştur. Özünde ortak bir takım yargıları ortaya koyan birçok kariyer planlama tanımından bazılarına aşağıda yer verilmektedir:

  • Kariyer planlama, işgörenin sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve güdülerinin geliştirilmesiyle, çalışmakta olduğu organizasyon içindeki ilerleyişinin, yükselişinin planlanmasıdır.
  • Kariyer planlama, kişinin kariyer arzuları ve yetenekleri ile bunları başarmak için gerekli olan fırsatları sistematik olarak karşılaştırma sürecidir.
  • Kariyer planlama, bireylerin kariyer amaçlarını başarması için gerekli olan araçların belirlenmesi sürecidir.
  • Kariyer planlama, çalışanların meslek, organizasyon, görev ve kendini geliştirecek pek çok faaliyetin seçimi ile ilgili çabaları içeren bir planlama sürecidir.
  • Kariyer planlama, kişinin, şirketin geleceğe dönük hedefleri ile, kendi bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlanarak; yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmesi için mevcut yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği pozisyonlar için gerekli yeni yeterliliklerin kazandırılmasıdır.
  • Kariyerde başarılı olmak için; amaçların ve bu amaçlar ışığında kariyer yollarının belirlenmesi ve gerekli olacak araçların saptanmasıdır.

Şirket içindeki tüm çalışanlar için yatay ve/veya dikey kariyer olanağı yaratmayı hedefleyen kariyer planlama; kişinin kendi kapasitesi, ilgisi, arzusu ve amaçları ile ilgili kapsamlı sonuçlara ulaşmasını, bu sayede de kişinin kendi hayat planının oluşmasını sağlar. Gelecekteki görevlendirmeler için hedefler, arzu edilen yönetim pozisyonları için geliştirici faaliyetler ve gelecekteki diğer kariyer kararları için planların oluşmasına katkıda bulunarak kişinin gelişim planını hazırlar. Belirli amaçlar ve planlar, iş öncelikleri ve mevcut görevlendirmeler için ödül beklentileri yaratarak kişinin performans planının oluşumunu sağlar.