Personel Özlük Yönetimi

İnsan kaynakları yazılımının en önemli modülü olan Özlük Yönetimi Bulut-IK'da

Özlük Yönetimi

İşe yeni başlayacak olan personelden başlangıç için gerekli olan evraklar talep edilir. Bu evraklar, çalışanların özlük dosyalarında barındırılır. Bu evraklar hem işe giriş esnasında hem de çalışma süresince ihtiyaç duyulduğunda ulaşılması gereken kritik bilgileri içerir. Özlük dosyasında yer alan evrakların; denetimlerde yönetilebilir olmasını sağlamak için Bulut-IK Özlük Yönetimi çözümü kullanılmaktadır.

Bu bilgilere, yetkisi olan kişiler, üst düzey güvenlik hakları ile dilediği yerden ve cihazdan erişerek, her türlü sorguyu yapabilir, raporlayabilir ve gerekli gördüğü kişilere mail olarak gönderebilir.

Bulut-IK

Bulut-IK bordro modülü ile SGK’ya tabi personellerin ayrıntılı sicil bilgileri takip edilebilir. Yasal mevzuatlar ve iş kanunu çerçevesinde, maaş ve ikramiye bordroları oluşturulabilir, bu uygulamalar sonrası ilgili kurumlara verilmesi gereken tüm yasal raporlar standart belge ve formatlarıyla hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir.


parallax background

Bulut-IK Bordro Yönetiminde

Ücret Bordrosu işlemlerinin doğru ve yasaya uygun bir şekilde yapılabilmesi için, genel ve yasal tanımlamaların yapılmış olması gerekmektedir. İlk adım olarak, mevzuat tarafından belirlenen yasal tanımlamaların ve çalışma şekline uygun diğer tanımların sistemde tanımlanması yapılmalıdır..