Eğitim

Personel eğitimlerinin takibini Bulut-IK'a taşıyın

Personel Eğitim Takip Yönetimi

Bulut-IK personel eğitim takip yönetimi ile şirket çalışanlarınızın kariyerlerini etkileyecek olan eğitim süreçlerini takip edebilirsiniz. Bulut-IK personel eğitim takip modülü ile;

- Personelin şirket içinde aldığı eğitimleri
- Sertifikaları ve bunların sürelerini
- Yeni eğitim taleplerini
- Katıldıkları eğitimler ile ilgili eğitimci görüşleri ve geri bildirimleri
- Eğitim ihtiyaç analizleri ve raporlamasını
- Eğitim planlarının yapılandırılması ve personele bildirilmesi
- Eğitim maliyetlerinin takibini

yapabilirsiniz.

Bulut-IK

Bulut-IK bordro modülü ile SGK’ya tabi personellerin ayrıntılı sicil bilgileri takip edilebilir. Yasal mevzuatlar ve iş kanunu çerçevesinde, maaş ve ikramiye bordroları oluşturulabilir, bu uygulamalar sonrası ilgili kurumlara verilmesi gereken tüm yasal raporlar standart belge ve formatlarıyla hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir.


parallax background

Bulut-IK Bordro Yönetiminde

Ücret Bordrosu işlemlerinin doğru ve yasaya uygun bir şekilde yapılabilmesi için, genel ve yasal tanımlamaların yapılmış olması gerekmektedir. İlk adım olarak, mevzuat tarafından belirlenen yasal tanımlamaların ve çalışma şekline uygun diğer tanımların sistemde tanımlanması yapılmalıdır..