fbpx

Bulut-İK ile gerçek zamanlı performans değerlendirme

Dönemsel performans değerlendirme mekanizmaları, yerini Gerçek Zamanlı Performans Geri Bildirimine bırakıyor.

Günümüzün hızla değişen dünyasında geleneksel performans değerlendirmeleri geçerliliklerini yitiriyor. Nabız anketi ve gerçek zamanlı geri bildirim kanalları gibi araçlar sayesinde yöneticilerin artık zaman alan toplantılar planlamasına veya performans değerlendirmesini yılda sadece bir kez yapmasına gerek kalmıyor.

Dünyanın önde gelen birçok şirketi de etkili bir performans değerlendirmesi için gerçek zamanlı geri bildirimi daha mantıklı bir seçenek olarak görüyor. Hatta bazı şirketler yıllık veya çeyrek dönemde bir yapılan performans değerlendirmelerini tamamen bırakarak gerçek zamanlı geri bildirime odaklanıyor.

Gerçek Zamanlı Geri Bildirimin 6 Faydası

Gerçek zamanlı geri bildirim, geleneksel performans değerlendirme yaklaşımlarına kıyasla birçok avantaj sağlıyor. Sağladığı temel faydalardan bazıları şöyle:

  • Çalışanların kendilerini değerlendirmelerini sağlayarak sürekli gelişimi ve öğrenmeyi teşvik eder.
  • Performans değerlendirmelerinin doğru ve tarafsız bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
  • Çalışanların yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve bu yeteneklerden daha iyi faydalanılmasına yardımcı olur.
  • Başarılarının fark edilmesi çalışanları teşvik eder ve performansı artırır.
  • Gerçek zamanlı geri bildirim, yıllık veya çeyrek dönemlerde yapılan performans değerlendirmelerinden daha tasarrufludur, daha az zaman alır ve daha etkili bir sonuç verir. 
  • Performans değerlendirmelerinde, çalışanın genel performansından çok, son dönemdeki çalışmalarına odaklanmaktan kaynaklanan recency effect yani yakın zaman etkisi yanılsaması önemli bir sorun. Sadece değerlendirme dönemi yaklaşırken yüksek performans gösteren çalışanların haksız bir avantaj kazanmasına ve adil bir değerlendirme yapılamamasına yol açıyor. Gerçek zamanlı geri bildirim, bu yanılsamayı minimum düzeye indirdiği için daha doğru performans değerlendirmeleri yapılmasını sağlıyor.

Bununla birlikte gerçek zamanlı geri bildirim, bunu sağlayacak güçlü ve etkili bir çözümü gerektiriyor. Burada devreye insan kaynakları yönetim sistemleri giriyor. Çalışan bilgilerini erişilebilir bir yerde depolama, zaman yönetimi, işe alım süreçlerinde destek, finans ve yan hak bilgilerini yönetme gibi özelliklere sahip standart bir insan kaynakları yönetim sistemi, neredeyse tüm sektörlerdeki ve her ölçekteki bütün işletmeler için bir gereklilik. Ancak bu temel kabiliyetlerin ötesinde birçok işletme gelişmiş öğrenme sistemlerine, performans analizleri ve muhasebe özelliklerine de ihtiyaç duyuyor.

Bu ihtiyaçlarına yanıt sunacak yeni bir insan kaynakları yönetim sistemi arayan işletmelerin atması gereken ilk adım ise tam olarak neye ihtiyaç duyduklarını değerlendirmek. İnsan kaynakları yönetimi için gereken ihtiyaçların net bir şekilde belirlenmesiyle seçeneklerin elenmesi ve tercih yapılması çok daha kolay bir hale gelerek doğru çözümün bulunmasına yardımcı olur.

İnsan kaynakları yönetim sistemleri ile çalışanlar düzenli ve tutarlı geri bildirimler alabiliyor. Gerçek zamanlı geri bildirim, lojistik faydalarının yanı sıra yöneticilere çalışanlarıyla kişisel ve profesyonel gelişim hakkında anlamlı ve ileriye dönük diyaloglar kurmak için birçok fırsat sunuyor. Çalışanın katkıları hakkında yıl boyunca açık bir diyalog içinde olmak çok daha yapıcı bir yöntem sunuyor. Bu da daha fazla çalışan bağlılığı ve artan verimlilikle sonuçlanıyor.

Etkili bir performans yönetimi için Bulut-İK

Bulut-İK’nın Performans Yönetimi çözümü, çalışanlarınızın performansını ve bağlılığını artırmak için ihtiyaç duyduğunuz anlamlı ve sürdürülebilir sonuçları sunan araçlar sağlıyor. Böylece performans yönetimi süreçlerinin işletmenize uygun olarak yapılandırılmasına ve yönetilmesine imkân veriyor.

İşletmenizin ihtiyaçlarına ve kurum kültürünüze uygun şekilde özelleştirebileceğiniz Bulut-İK Performans Yönetimi ile on-line ve sürekli performans değerlendirmeleri yapabilir, hedef yönetimini ve raporlama süreçlerini kayda değer ölçüde kolaylaştırabilirsiniz.