fbpx
İnsan Kaynakları Planlanmasının Hedefleri

İnsan Kaynakları Planlanmasının Hedefleri

İnsan Kaynakları Planlanmasının Hedefleri; bir organizasyon, dış kaynaklardan nitelikli eleman bulabilmek için sadece şansa güvenemez. Mevcut ve gelecekteki işler için nitelikli ve yetenekli elemanların araştırılması ve böyle elemanları organizasyona çekmek için planlar hazırlanması, ara vermeden sürdürülen bir faaliyet olmalıdır. Bu, organizasyonun elinin altında ihtiyaç duyduğunda işe alabileceği bir eleman rezervinin bulunmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak, insan kaynakları planının hedeflerini şöyle sıralayabiliriz.

İnsan Kaynakları Planlanmasının Hedefleri
  • İnsan kaynaklarının özel ve genel ihtiyaçlarıyla ilgili uzun dönemli (stratejik) ve kısa dönemli (işlemsel) tahminler yapmak.
  • Elemanları organizasyonda tutmak ve verimlerini yükseltmek için onların ihtiyaçlarını karşılamak.
  • İnsan kaynaklarına yapılan yatırımların yeterli ölçüde geri dönmesini sağlamak.
  • İnsan kaynaklarına ilişkin ihtiyaçlarla bütün olarak organizasyonun faaliyeti arasında bağlantı kurmak.
  • Organizasyonun istihdam fırsatlarıyla ilgili yasalara uyum göstermesini kolaylaştırmak.

1.2.2. İnsan Kaynakları Planının Oluşturulması

Yönetim, organizasyonun gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğini hesaplarken, kısa dönemli işlemsel amaçlarla organizasyonun mevcut ve gelecekteki insan kaynakları arasında sürekli karşılaştırmalar yapar. İnsan Kaynakları Planlama sürecinin ilk adımı olan “organizasyonun kısa ve uzun dönemli amaç ve hedeflerinin saptanması” çok önemlidir. Yapılacak işleri tanımlamak ve bu işlerin yerine getirilmesinde insan kaynaklarından en iyi nasıl yararlanılabileceğini belirlemek için, organizasyonun amaç ve hedefleri planlayıcıların kafasında açık olmalıdır. Böylece aynı zamanda, organizasyonun her düzeyinde ihtiyaç duyulan eleman sayısı ve bu elemanların nitelikleri üzerine tahminlerde bulunmak da mümkün hale gelir.

Planın rastgele ve dar görüşlü bir tutumla yapılması ciddi sorunlar doğurur. İşletmenin bir bölümünde bazı elemanlar işten çıkarılırken diğer bir bölümünde aynı niteliklere sahip başka elemanların işe alınması, gülünç olmakta ve de çok rastlanan bir durumdur. Etkili planlar yapabilmek için insan kaynakları planlamacısının organizasyona bir bütün olarak bakabilmesi gerekir.

İnsan Kaynakları Yönetim Süreci