Bulut-IK

İş Gücü Planlamasının Yerini Görev Planlaması Alıyor

Görev planlaması

Bir işin nasıl yapıldığı, işi kimin yaptığından daha önemli hale geliyor.  Bu noktada iş gücü planlaması yerine görev planlaması önem kazanıyor.

Günümüzde şirketler, çalışmalarını birçok farklı şekilde yürütebiliyor: işler; tam zamanlı çalışanlar, yarı zamanlı çalışanlar, bununla birlikte dış kaynaklar, danışmanlar gibi sözleşmeli personeller ve şimdi de robotlar, artırılmış gerçeklik, makine öğrenimi gibi yapay zekâ teknolojileri tarafından tamamlanıyor. İşlerin teknoloji de dahil oldukça çeşitli kaynaklarla yapılabilmesiyle birlikte yetenek yönetiminin odağı da iş gücü planlamasından çok görevlerin tamamlanmasına geçiyor.   

İnsan kaynaklarının geleceğine yönelik çalışmaları, kitapları ve konuşmalarıyla bu alanda fikir lideri olarak kabul edilen Profesör Dave Ulrich’in görüşlerine göre de insan kaynakları için bu yılın en önemli trendlerinden biri, geleneksel bir uygulama olan iş gücü planlamasının yerini görev planlamasına bırakacak olması.  

Ulrich, bu eğilimin ardındaki itici gücün, şirketlerin işleri tamamlama şekli olduğunu belirtiyor. Artık bir şirket için sadece kendi çalışanları yok. Tam zamanlı çalışanların yanı sıra yarı zamanlı çalışanlar, sözleşmeli personeller ve teknolojiler de iş süreçlerine dahil oluyor. Ulrich, bu çeşitlilik nedeniyle artık bir işin nasıl yapıldığının, işi kimin yaptığına göre öncelik kazandığını söyleyerek şu sözleri ifade ediyor : “Görevlerin dağıtılması ve yapay zekanın olası bir sağlayıcısı olarak süreçlere dahil edilmesi, işgücü planlamasını (insanlar), görev planlamasına (görev tamamlama) dönüştürüyor.”  

Bu yeni modelin konaklamadan perakendeciliğe kadar neredeyse tüm endüstrileri etkileyeceğini ifade eden Ulrich, bu değişimin insanlar yerine makineleri ön plana çıkaracağı konusundaki endişelerin yersiz olduğunu dikkat çekerek “Bu yeni yaklaşım insanları geri plana atmıyor, aksine stratejik, yaratıcı ve özel görevler için insanlara ihtiyaç duyuyor” diyor.  

Görev Planlamasının Temel Adımları 

Stratejik netlik oluşturun. Strateji, nerede rekabet edeceğimiz (endüstri, pazar, müşteriler vb.) ve nasıl rekabet edeceğimiz konusunda (fiyat, ürün, müşteri yakınlığı vb.) fikir birliği ve netlik kazanmakla ilgilidir. 

İstenen organizasyon yeteneklerini tanımlayın. Zaman içinde rekabetçi olmak için ihtiyaç duyduğumuz yetenekler nelerdir (bilgi asimetrisi, müşteri hizmetleri, inovasyon, çeviklik…)? 

Stratejik pozisyonları belirleyin. Şirkette müşterilere benzersiz yollardan değer sağlayacak kilit roller veya pozisyonlar nelerdir? 

Stratejik pozisyonlardaki kilit görevleri tanımlayın. Bir rol veya stratejik pozisyon neler yapar?  

Görevleri belli faaliyetlere ayırın. Görevleri yerine getirmek için hangi temel faaliyetler yürütülmeli? Bu görevleri belirli davranışlar veya eylemler açısından tanımlayın. 

Görevleri yerine getirmenin alternatif yollarını ortaya çıkarın. Belirli görevleri gerçekleştirmek için çalışma seçeneklerini (tam zamanlı, yarı zamanlı, danışman, dış kaynak veya teknoloji) belirleyin ve tanımlayın. 

İş görevlerini iş seçenekleriyle eşleştirin. Hangi işlerin hangi çalışma seçenekleri ile gerçekleştirilebileceğini belirleyin. Her görev hakkında sorular sorarak görevlerin nasıl başarılabileceğini belirlemek için kriterler oluşturun. 

Bulut-İK’daki Yeni Görev Yönetimi Modülü  

Pargesoft’un uzmanlığı ve deneyimiyle geliştirilen Bulut-İK çözümleri, sunduğu ekosistemde performans değerlendirmelerinde temel alınması gereken yaklaşımları güncel İK stratejilerine göre modelleyebiliyor. Büyük, orta veya küçük ölçekli şirketler için ölçeklenebilir entegre seçenekler sunan Bulut-İK, bir şirketin ihtiyaç duyabileceği tüm İK süreçlerini uçtan uca yönetebiliyor. Bulut-İK’nın 90 ve 180 derece performans değerlendirme seçenekleri, çalışan performans yönetiminin iyileştirilmesine katkı sağlıyor.  

Bununla birlikte Bulut İK’daki yeni “Görev Yönetimi” modülü de İK süreçlerindeki iş gücünden görev planlamasına yaşanan dönüşümü destekleyen etkili bir çözüm sunuyor. Pargesoft güvencesiyle kurumunuzda hayata geçirebileceğiniz Görev Yönetimi modülü ile ekiplerinizi çok daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Bulut-IK Görev Yönetimi ile çalışanlarınız, kendilerine atanan görevleri izleyebiliyor ve bu görevler için harcadıkları süreleri kayıt altına alabiliyor. Bu da işlerini daha düzenli yürütebilmelerini sağlıyor. Yöneticiler de ekipleri ve çalışanların performansını izleyebiliyor, hangi çalışanların daha verimli olduklarını kolayca takip edebiliyor. Yeni Görev Yönetimi modülü, özellikle geleceğin iş modeli olan ve pandemi tehlikesi nedeniyle şu an birçok şirketin uyguladığı uzaktan çalışma sisteminin daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak özellikleriyle size güçlü bir destek sunuyor.  

Exit mobile version