Bulut-IK

İş gücü devir oranı sorununu Bulut-İK ile çözün

Çalışan bağlılığını yükseltmek İK birimlerinin en önemli hedefleri arasında yer alıyor.  Bulut-İK bu hedefe ulaşmak için iş stratejilerini doğru bir şekilde hazırlamanın ilk ve en önemli adımı olan iş gücü devir oranını hesaplamayı ve analiz etmeyi sağlayan yetenekleri sunuyor.

Bir şirketin başarısına yön veren faktör öncelikle çalışanlardır. İnsan kaynağı, bir şirketin en önemli gücü olduğu için İnsan Kaynakları birimlerinin öncelikli hedeflerinden biri yetenekli çalışanları kuruma kazandırmak ve kurumda kalmalarını sağlamaktır. Ancak birbirine rakip firmaların artması, çalışanların kıdem ya da pozisyon değiştirmek veya daha iyi şartlar sunan şirketlere geçmek istemesi ve birçok farklı nedenden ötürü çalışan bağlılığını sağlamak gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Bu durum, İK birimlerinin çalışan bağlılığını artırmak için çeşitli stratejiler geliştirmesini gerektiriyor. Bu noktada iş gücü devir oranı, İK birimlerine başarılarını ölçmek için ihtiyaç duydukları verileri sağlıyor.

Bir kurumda, belirli bir dönemde işe başlayanların ve işten ayrılanların oranını ifade eden İş Gücü Devir Oranı şirketin ve İK biriminin başarısının önemli göstergelerinden biri. Bu oran, çalışanların aynı kurumda çalışma sürelerini, o kurumda işten ayrılmaların ne sıklıkla yaşandığı ve boşalan pozisyonların ne kadar sürede doldurulduğu gibi önemli verileri de sunuyor.

İş Gücü Devir Oranı neden önemlidir?

İş gücü devir oranı hesaplaması, belirli bir dönem içinde ayrılan çalışan sayısının ortalama çalışan sayısına bölünmesi ile bulunuyor ve yüzde olarak ifade ediliyor. Örneğin Ocak 2020-Ocak 2021 arasındaki 1 yıllık dönemi değerlendirmek için Ocak 2020’deki çalışan sayısı ve Ocak 2021 arasındaki çalışan sayısı toplanıp 2’ye bölünerek ortalaması alınıyor. Aynı dönem içinde işten ayrılan çalışan sayısı bu ortalamaya bölünerek 100 ile çarpılıyor ve iş gücü devir oranının yüzdesi bulunuyor. Sektörden sektöre değişiklik göstermekle birlikte %8’in üzerindeki İş Gücü Devir Oranı genel olarak yüksek kabul ediliyor. Burada ortaya çıkan oranın yüksek olması ise şirketler için üzücü bir haber.

Yüksek devir oranı şirkette çalışan bağlılığının düşük olduğu anlamına geliyor ve şirket performansını birçok açıdan olumsuz etkiliyor. Çalışan sirkülasyonunun yüksek olması iş ilanları, mülakatlar, değerlendirmeler, geri dönüşler gibi birçok aşamadan oluşan işe alım sürecinin sıklıkla tekrarlanmasına, dolayısıyla zaman, maliyet ve performans kayıplarına yol açıyor. Aynı şekilde çok düşük devir oranı da bir şirketin yeni ve farklı bakış açılarına kapalı olduğu izlenimini verdiği için kurumlar için çok tercih edilen bir durum değil.

İş gücü devir oranının çok yüksek veya sıfıra yakın olması kurumsal itibarı olumsuz etkilemekle beraber müşteri kaybına, yeni yeteneklerin şirketi tercih etmemesine, çalışanların ve İK birimlerinin performansında olumsuzluklara yol açıyor. Kurumların sağlıklı bir iş gücü devir oranı yakalaması ve devamlılığını sağlaması, öncelikle sağlıklı ölçümler yapmayı ve bu ölçümlerden edinilen verileri doğru stratejilere dönüştürmeyi gerektiriyor. Microsoft Azure bulut teknolojisi üzerinde çalışan İnsan Kaynakları çözümü Bulut-İK, insan kaynakları birimlerine çalışan bağlılığını güçlendirmede yardımcı oluyor.

Bulut-İK ile iş gücü devir oranını hesaplayın, maliyetleri tespit edin hatta raporlayın!

İş gücü devir oranını dengelemek için ihtiyaç duyulan analizleri yapmayı sağlayacak doğu verileri elde etmek için birden fazla hesap tablosu üzerinde veya farklı İK sistemlerini sorgulayarak çalışmak, istenen sonuca ulaşmayı zorlaştıran zahmetli seçenekler. Bu sorunun çözümü, etkili bir İnsan Kaynakları yazılımına yatırım yapmaktan geçiyor. Doğru İnsan Kaynakları çözümü, kanıta dayalı düzeltici faaliyetlerin daha iyi anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlayarak iş gücü sirkülasyonunu azaltmaya yardımcı oluyor.

Microsoft Azure bulut teknolojisi üzerinde çalışan İnsan Kaynakları yazılımı Bulut-İK size yüksek güvenlikli bir çözüm sunuyor. Bulut-İK, iş gücü devir hesaplamalarını yapıyor ve maliyetlerinizi tespit ediyor. Ayrıca gerekli raporlamaları da Microsoft Power BI altyapısı ile hızlıca yapmayı ve ilgili departman ve yöneticilerle paylaşmayı sağlıyor. İK birimleri, Bulut-İK yetenekleri ile iş gücü devir oranını azaltmak ve çalışan bağlılığını artıracak stratejilere odaklanmak için ihtiyaç duydukları desteğe sahip oluyor.

Exit mobile version